EKONOMI

EKONOMI/JURIDIK

Ekonomi på vårt sätt

Vi på ENKV har arbetat inom omsorgen sedan 1968 och med personlig assistans sedan 1994. Vi har alltid jobbat med kunden i fokus. Hos oss har du 100% insyn i ekonomin och möjlighet att påverka hur assistanspengarna skall användas.

När du blir kund hos oss sätter vi oss gemensamt ner och gör en budget. Vi resonerar tillsammans med dig hur pengarna skall användas på bästa sätt enligt dina behov och önskemål samt gällande regler och lagstiftning.

Vår inställning är att assistanspengarna kommer från ett beslut som är personligt grundat och skall därför behandlas precis så, personligt. Vi blandar aldrig ihop våra kunders pengar och var och ens budget är individuell. Vi nollar aldrig några konton vid årskiftet utan sparat kapital följer alltid med till nästkommande år.

ENKV Assistans är ett familjeföretag utan externa ägare, vi har inget riskkapitalbolag i ryggen och tillämpar 100% insyn och delaktighet i assistansekonomin.

Hos oss får du:

  • En individuellt utformad budget enligt dina önskemål och krav.
  • Utförlig ekonomisk rapport varje månad.
  • Möjlighet att logga in och se förbrukade assistanstimmar.
  • Professionella råd och tips kring hur assistansersättningen kan användas på bästa möjliga sätt i enlighet med gällande riktlinjer och lagstiftning.
  • Alltid fast och synlig administrativ avgift.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer. Vi skickar dig gärna en exempelbudget om du önskar eller träffas för att svara på dina frågor och lyssna på dina önskemål.

JURIDIK

Personlig Assistans - LSS

1994 infördes i Sverige möjligheten att få personlig assistans genom LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Vi på ENKV har jobbat inom omsorgen sedan 1968 och med personlig assistans sedan 1994.

Lagen ger personer med funktionsnedsättning möjligheter att skapa sig ett bra och värdigt liv, både vad gäller grundläggande vardagssysslor, att delta i olika aktiviteter och att arbeta. Grundtanken med lagstiftningen är att alla skall givas möjligheten att leva sina liv så som andra i gemenskap med andra, trots funktionsnedsättning. Grundpelarna för lagens avsikt är självbestämmande, valfrihet och integritet.

Vem kan ansöka om personlig assistans?

Om du tillhör någon av de tre personkretserna som omnämns i LSS och är under 65 år så finns det möjlighet att söka personlig assistans. Vi spaltar upp de tre grupperna här nedan.

Om du är osäker på om du tillhör någon av dessa grupper så är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig vidare att komma fram till det.

Grupp 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Grupp 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Grupp 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Att sätta sig in i alla dessa lagar och paragrafer känns för de flesta svårt. Vi träffar gärna dig och informerar om hur allting är uppbyggt och vilka rättigheter du har på ett lättförståeligt sätt. Detta är givetvis helt kostnadsfritt.

Stäng meny